Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Evaluering av beslutningsstøtte for sykmeldere

Evaluering av beslutningsstøtte for sykmeldere

Evalueringen skal beskrive og analysere hvordan beslutningsstøtten påvirker arbeidet med sykefravær.

Foto: Shutterstock

SINTEF Teknologi og samfunn er gitt i oppdrag å evaluere innføringen av beslutningsstøtte for sykmeldere. Hensikten med beslutningsstøtte i form av veiledende, normerte sykmeldingsperioder, men hvor legens beslutning veier tyngst, er å bidra til større forutsigbarhet og mer likebehandling i sykmeldingsprosessen. Det er derfor iverksatt et utviklingsarbeid under ledelse av Helsedirektoratet og med bistand fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Målet med å innføre beslutningsstøtte for sykmeldere er å

  • bidra til økt kvalitet i sykefraværsarbeidet i form av større forutsigbarhet og mer likebehandling
  • gi sykmeldere økt faglig støtte i prosessen rundt arbeidet med sykemeldinger
  • gi kunnskapsbasert støtte i dialogen med pasienten i sykmeldingsprosessen
  • gi bistand til sykmelder ved utarbeidelse av melding til arbeidsgiver
  • gi økt forståelse for helseeffekter av å være i arbeid

Anbefalingene i beslutningsstøttesystemet skal være er i tråd med medisinsk fagkunnskap og godt forankret blant gruppene som skal sykmelde (primært legene). Utviklingsarbeidet gjennomføres i samarbeid med medisinsk-faglig kompetanse.

Evalueringen skal gi innsikt i hvordan beslutningsstøtten påvirker vurdering av spørsmål om sykefravær slik sykmeldere ser det. Undersøkelsen gjennomføres som følgeforskning i løpet av årene 2016 – 2017. Analysen skal hovedsakelig bygge på kvalitative intervjuer med et utvalg fastleger, kiropraktorer, manuellterapeuter og ansatte i NAV.

Publisert 25. februar 2016
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2016 - 2018

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Oppdragsgivere

Helsedirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet