Til hovedinnhold

ELEGANCY – Oppnå en lavkarbonøkonomi via hydrogen og CCS

ELEGANCY – Oppnå en lavkarbonøkonomi via hydrogen og CCS

CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er den eneste teknologien som kan redusere CO2 -utslipp fra fossile drivstoff i betydelig grad og er en essensiell del av praktisk talt alle IPCC-scenarier der den globale oppvarmingen er under 2 °C.

Se ELEGANCY-prosjekthjemmesiden: www.elegancy.no


TCCS-10

Den tiende utgaven av Trondheim CCS Conference (TCCS) blir avholdt i Trondheim 17-19 juni. Dette er en internasjonalt ledende konferanse som samler forskere, NGOer, politikere, akademia mf. for å presentere og diskuere den siste CCS forskningen slik at vi kan komme et viktig steg nærmere fullskala implementering av CCS. 

Publisert mandag 18. september 2017

Prosjektvarighet

2017 - 2020