Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

ECOPA

ECOPA

Economic analysis of coordinated plug and abandonment operations

Foto: Borekjerner etter plugging av borehull. Shutterstock
Foto: Borekjerner etter plugging av borehull. Shutterstock

3000 brønner skal plugges

Anslagsvis 3000 brønner må plugges på den norske sokkelen, og samtidig borres det omtrent 150 nye brønner hvert år. Petroleumsindustrien har estimert at de totale kostnadene knyttet til plugging (P&A) vil bli 900 milliarder norske kroner, og at arbeidet vil ta 40 år. Gitt de norske skattereglene vil dette føre til at den norske staten ender opp med å indirekte betale 78 prosent av totalkostnadene (omtrent 700 milliarder norske kroner). Det er derfor en svært viktig oppgave å få redusert utgiftene til P&A ved hjelp av målrettet forskning og utvikling av ny teknologi, samt bedre planleggingsverktøy for P&A operasjoner både innen enkeltlisenser og mellom lisenser. 

I ECOPA-prosjektet har vi utviklet en prototype for et planleggingsverktøy som estimerer kostnader ved P&A-operasjoner i ulike scenarier. Verktøyet har blitt benyttet i case-analyser og både resultatene fra disse og beskrivelse av modellen er i publiseringsprosess. Vi har også hatt kontakt med industriaktører for å diskutere funksjonalitet og bruksområder for verktøyet. Viktige nytteverdier ved bruk av verktøyet er identifikasjon av flaskehalser og kostnadsdrivere i prosessene, samt muligheten for effektiv planlegging av P&A-operasjoner.

Resultater

  • En database som inneholder teknisk data om brønner, lokasjoner, pluggestatus etc. Denne oppdateres kontinuerlig.
  • En "P&A-planner" (optimeringsmodell) som finner den mest kostnadseffektive pluggeplanen/ruting av fartøy i et gitt pluggekampanje.

Publisert 6. april 2018

Prosjektvarighet

2015 - 2018

ECOPA er et forskerprosjekt finansiert med midler fra Forskningsrådets PETROSAM2-program. Prosjektet ledes av SINTEF TS i samarbeid med SINTEF Industri og NTNU.