Til hovedinnhold

ECCO – European value Chain for CO2

ECCO – European value Chain for CO2

ECCO var et forskningsprosjekt med målsetning å fremskynde etableringen av CO2 fangst, transport og lagring verdikjeder, som er en av de sentrale teknologiene for å redusere klimabelastningen fra CO2.

Hovedmålsetningen for prosjektet var å etablere anbefalinger for hvordan Europeisk infrastruktur for CCS can bygges, og identifisere hvordan CCS verdikjeder kan bli etablert (altså gjøre CCS økonomisk realiserbart).

ECCO var et Europeisk forskningsprosjekt delfinansiert av EU gjennom det 7. rammeprogrammet for forskning (FP7). Prosjektet involverte 19 partnere med et budsjett på i overkant av fem millioner Euro.


Les mer på prosjektets hjemmeside 


 

Publisert tirsdag 9. september 2014
Forskningssjef
901 20 221

Prosjektvarighet

2008 - 2011