Til hovedinnhold

Marinerte sildeprodukter

Marinerte sildeprodukter

Publisert 5. februar 2013

Prosjektet skal dokumentere prosessen for halvfabrikata marinerte sildeprodukter. Dagens marineringsprosess av sild er tidkrevende og det mangler grunnleggende kunnskap om prosessen. Næringen ønsker å dokumentere hvordan ulike prosessbetingelser, som tid og temperatur, samt råstoffvariasjoner, som fettinnhold og størrelse, påvirker marineringsprosessen.

Målet med prosjektet er å

  • dokumentere hvordan ulike prosessbetingelser (tid og temperatur) og råstoffvariasjon (fettinnhold og størrelse) påvirker marineringsprosessen for halvfabrikata marinerte sildeprodukter
  • studere inntrenging av salt og syre i NVG-fileter med ulike fettinnhold og størrelse gjennom sesongen fra september til februar, under modning og lagring av produktet
  • studere hvordan reduserte saltmengder kan påvirke vannbindingskapasitet, tekstur, smak og holdbarhet
  • gjennomføre en økonomisk kalkyle av marineringsprosessen for halvfabrikata marinerte sildeprodukter

Prosjektet omfatter følgende aktiviteter:

  • Aktivitet 1) Planlegging av forsøk og gjennomgang av dagens marineringsprosess
  • Aktivitet 2) Dokumentere hvordan ulike prosessbetingelser og råstoffvariasjon påvirker marineringsprosessen for sild
  • Aktivitet 3) Redusere saltinnhold i marinerte sildeprodukter

 Prosjektet finansieres av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Mer informasjon om prosjektet kan leses her.

Forskningssjef

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 30.06.2014

Samarbeidspartnere

SINTEF Energi

Hopen Fisk AS

Athena Seafood AS

Grøntvedt Pelagic AS

Norway Pelagic Kalvåg AS

Egersund Danmark AS

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond