Til hovedinnhold

DeVID – Demonstrasjon og verifikasjon av intelligente distribusjonsnett

DeVID – Demonstrasjon og verifikasjon av intelligente distribusjonsnett

DeVID skal bidra til verdiskaping ved hjelp av kostnadseffektive løsninger og økt produktivitet for nettkunder, nettselskap og leverandørindustri. Dette skal skje gjennom utvikling, demonstrasjon og verifikasjon.

Delmål:

  • Utvikle referansearkitektur og use case-beskrivelser som et rammeverk for Smartgrids.
  • Utvikle og teste metoder for hvordan innføring av AMS og instrumentering i nettstasjoner gir muligheter til bedre nettdrift.
  • Utvikle og teste metoder for beslutningsstøtte for planlegging, vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur sett i lys av Smartgrids-løsninger
  • Utvikle metoder for risikovurderinger i forbindelse med informasjonssikkerhet for AMS.
  • Utvikle og teste metoder for etablering og utnyttelse av forbrukerfleksibilitet.
  • Etablere en database for tilgjengeliggjøring av resultat fra prosjektet.

Delmålene vil understøttes av demonstrasjon i Smart Energi Hvaler og Demo Steinkjer – og gjennom dette gjøre resultatene mer sikre å ta i fullskala bruk.

Publisert 2. oktober 2014
Forsker

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2015