Til hovedinnhold

DACOMAT - Komposittmaterialer med skadekontroll

DACOMAT - Komposittmaterialer med skadekontroll

Målet med DACOMAT er å utvikle nye skadetolerante komposittmaterialer, spesielt tenkt brukt i store lastbærende konstruksjoner slik som broer, bygninger, vindturbinblader og offshore-strukturer. Materialene og de spesielle overvåkningsløsningene som utvikles, vil gjøre det mulig å produsere komposittkonstruksjoner som er mindre sårbare mot produksjonsfeil og som har stor skadetoleranse. Dette vil muliggjøre kostnadseffektiv produksjon og vedlikehold av store komposittkonstruksjoner.

Publisert tirsdag 20. februar 2018
Forskningsleder
982 43 957

Prosjektvarighet

01.01.2018 - 31.12.2021