Til hovedinnhold

CREATIV - Energieffektivisering i industrien

CREATIV - Energieffektivisering i industrien

Prosjektet har som mål å forsterke utvikling og distribusjon av energieffektiv teknologi i industrien, samt å fremme innovasjon og verdiskaping basert på forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

CREATIV svarer til:

  • Norges Forskningsråds utlysning innen energieffektivisering gjennom RENERGI (2009) og til det norske klimaforliket (2008).
  • IEA rapporten World Energy Outlook (2008) som bekrefter at potensialet for reduksjon av klimagassutslipp fra energieffektiviteten overstiger den samlede effekten av alle andre tiltak, herunder CCS, fornybar, kjernekraft og biobrensel.

Les mer på prosjektets hjemmeside 


 

Publisert mandag 29. september 2014
Forskningsleder
920 98 560

Prosjektvarighet

2009 - 2013