Til hovedinnhold

FME II - CINELDI

FME II - CINELDI

Centre for intelligent electricity distribution- to empower the future Smart Grid

CINELDI skal sørge for at vi bygger fremtidens smarte energisystem

  • CINELDI skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en akseptabel kostnad
  • CINELDI skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av transport og mer effektiv bruk av energi

Næringspotensiale

CINELDI vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter til å etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Dette vil gi:

  • Mer effektiv nettdrift
  • Reduserte kostnader til investeringer og drift
  • Fremtidsrettet regulering av nettselskapene, for samfunnsmessig rasjonell utvikling og drift av kraftnettet

CINELDI vil også gi nye forretningsmuligheter for teknologileverandører:

  • Nye produkter og tjenester
  • Utvikling av kommersielle løsninger
  • Styrking av nasjonal og internasjonal konkurransekraft
  • Økt synlighet og rekruttering

Varighet: 2016 - 2024
Budsjett: 360 MNOK

SINTEF Energi leder programmet i samarbeid med NTNU.

Arbeidspakker

Partnere

Se CINELDIs hjemmeside for mere informasjon. 


 

Les mer om SINTEFs aktiviteter på dette feltet:

Relevante prosjekt:


Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene.

Om forskningssentre for miljøvennlig energi


 

Publisert mandag 30. mai 2016
Sjefforsker
906 72 035

Prosjektvarighet

2016 - 2024