Til hovedinnhold

FME I - CEDREN - Centre for Environmental Design of Renewable Energy

FME I - CEDREN - Centre for Environmental Design of Renewable Energy

Senteret jobber med forskning for teknisk og miljøriktig utvikling av vannkraft, vindkraft, overføringslinjer og gjennomføring av miljø- og energipolitikk.

CEDREN skal levere kunnskap om fornybare og bærekraftige energiløsninger som tar hensyn til samspillet mellom teknologi, natur og samfunn. SINTEF Energi, NINA og NTNU er hovedforskningspartnere, med en rekke energiselskaper, forvaltningen og norske og internasjonale aktører innen forskning og utdanning som partnere.

Se CEDRENs egne websider.

Publisert tirsdag 6. januar 2015
Seniorforsker
982 30 502

Prosjektvarighet

2009 - 2017