Til hovedinnhold

CEDREN - Centre for Environmental Design of Renewable Energy

CEDREN - Centre for Environmental Design of Renewable Energy

Senteret jobber med forskning for teknisk og miljøriktig utvikling av vannkraft, vindkraft, overføringslinjer og gjennomføring av miljø- og energipolitikk.

CEDREN skal levere kunnskap om fornybare og bærekraftige energiløsninger som tar hensyn til samspillet mellom teknologi, natur og samfunn. SINTEF Energi, NINA og NTNU er hovedforskningspartnere, med en rekke energiselskaper, forvaltningen og norske og internasjonale aktører innen forskning og utdanning som partnere.

Se CEDRENs egne websider.

Publisert 6. januar 2015
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2009 - 2017