Til hovedinnhold

BIGCCS – International CCS Research Centre

BIGCCS – International CCS Research Centre

Hovedmålet er å bidra til realisering av bærekraftig kraftproduksjon fra fossile brensler basert på kostnadseffektiv CO2-fangst, sikker transport og undergrunns lagring av CO2.

CO2-laboratoriet på Tiller
CO2-laboratoriet på Tiller. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

BIGCCS Centre utvikler ny kunnskap og teknologi som er nødvendig for å akselerere utbredelsen av storskala CCS gjennom internasjonalt forskningssamarbeid. Det fokuseres på innovasjon og verdiskaping gjennom hele CO2-verdikjeden.

Forskningsområder 

  • CO2-fangst
  • CO2-transport
  • CO2-lagring
  • CO2 verdikjeder
Publisert 8. august 2014

Prosjektvarighet

2009 - 2016