Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

AUTOPART

AUTOPART

AUTOPART er et forskningsprosjekt som skal utvikle metodikker, verktøy, metoder og industrielle demonstratorer for etablering av fokusert reservedelsproduksjon i kombinasjon med ordinær bildelproduksjon. Den overordnede ideen for verdiskapning i AUTOPART er at fokusert reservedelsproduksjon i symbiose med andre enheter i fabrikken gir ytelse i verdensklasse.

Spesifikt vil forskningsaktivitetene i prosjektet være:

  • Utvikling av strategisk rammeverk for multifokusert produksjon
  • Utvikling av metode for hurtig re-optimalisering av layout og flyt for å respondere på endringer i etterspørsel
  • Utvikling av beslutningsstøtte for aggregert salgs- og kapasitetsplanlegging i multifokuserte fabrikker
  • Utvikling av konsept for lean produksjonsstyring i høy-variasjon, lav-volum produksjon og implementering av forskningsresultatene i prosjektet i form av en demonstrator for reservedelsproduksjon i verdensklasse
Publisert 13. august 2013
Spesialrådgiver

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2014

FAKTA OM PROSJEKTET

Partnere
Benteler Aluminium Systems Norway AS, Plastal AS, SINTEF og NTNU.

 

Finansiering
I tillegg til at bedriftene selv stiller med midler, mottar AUTOPART-prosjektet midler fra Norges forskningsråd.

 

Les mer
http://www.sintef.no/autopart