AUTOPART header

Velkommen til AUTOPART!

AUTOPART var et forskningsprosjekt som skulle utvikle metodikker, verktøy, metoder og industrielle demonstratorer for etablering av fokusert reservedelsproduksjon i kombinasjon med ordinær bildelproduksjon. Den overordnede ideen for verdiskapning i AUTOPART var at fokusert reservedelsproduksjon i symbiose med andre enheter i fabrikken gir ytelse i verdensklasse. Spesifikt var forskningsaktivitetene i prosjektet være:

  • Utvikling av strategisk rammeverk for multifokusert produksjon
  • Utvikling av metode for hurtig re-optimalisering av layout og flyt for å respondere på endringer i etterspørsel
  • Utvikling av beslutningsstøtte for aggregert salgs- og kapasitetsplanlegging i multifokuserte fabrikker
  • Utvikling av konsept for lean produksjonsstyring i høy-variasjon, lav-volum produksjon og implementering av forskningsresultatene i prosjektet i form av en demonstrator for reservedelsproduksjon i verdensklasse

Partnerne i prosjektet er Benteler Aluminium Systems Norway AS, Plastal AS, SINTEF og NTNU.

Finansiering

I tillegg til at bedriftene selv stilte med midler, mottok AUTOPART-prosjektet midler fra Norges forskningsråd.

 

Autopart bottom

Ansattinfo mangler