AUTOPART header

Om prosjektet


Overordnet idé

Leverandører av bildeler er i en bransje som preges av sterk konkurranse og lange kontrakter. Kontraktene er som regel 7 år og når de løper ut er leverandørene forpliktet til å levere reservedeler i 15 år. I kontraktsperioden leverer bildelprodusentene standard produkter til de store bilprodusentene. Denne perioden preges av store volum og produksjon basert på prognoser. I den påfølgende pliktperioden leveres det kun reservedeler, og denne perioden preges av sporadiske bestillinger og mindre volum.

Bildelsproduksjon er som regel tilpasset masseproduksjon av ordinære deler, men det samme produksjonssystemet benyttes også i lavvolumsproduksjonen av reservedeler. Reservedelsmarkedet har potensial for å være lukrativt, men krever rask og fleksibel produksjon, og skaper utfordringer for produsentene. Ordinære bildeler og reservedeler krever to forskjellige fokus, henholdsvis masseproduksjon og fleksibel produksjon. Dette påvirker valg av maskiner, operatører og produksjonsstyring og er vanskelig å forene i samme system. Alternativet er å bygge to fokuserte fabrikker, men dette krever duplisering av ressurser og er ikke kostnadseffektivt.

Benteler Aluminium Systems Norway AS og Plastal AS er leverandører til bilindustrien. Benteler og Plastal er produsenter av henholdsvis støtfangere i aluminium og støtfangerkapper til personbiler. De har identifisert felles fremtidige behov knyttet til reservedelsproduksjon, og vil sammen med SINTEF og NTNU realisere forskningsprosjektet AUTOPART. Den overordnede ideen for verdiskapning i AUTOPART er at fokusert reservedelsproduksjon i symbiose med andre enheter i fabrikken gir ytelse i verdensklasse. Dette er illustrert i Figur 1 nedenfor.

 

Overordnet ide autopart

Figur 1: Overordnet idé

 

Prosjektet skal utvikle metodikker, verktøy, metoder og industrielle demonstratorer for etablering av fokusert reservedelsproduksjon i kombinasjon med ordinær bildelproduksjon. Spesifikt vil prosjektet fokusere på fire viktige FoU-områder for fremtidens bildelproduksjon:

  • Utvikling av strategisk rammeverk for multifokusert produksjon
  • Utvikling av metode for hurtig re-optimalisering av layout og flyt for å respondere på endringer i etterspørsel
  • Utvikling av beslutningsstøtte for aggregert salgs- og kapasitetsplanlegging i multifokuserte fabrikker
  • Utvikling av konsept for lean produksjonsstyring i høy-variasjon, lav-volum produksjon og implementering av forskningsresultatene i prosjektet i form av en demonstrator for reservedelsproduksjon i verdensklasse

Innovasjon/nyhetsgrad

Svært få bildelsprodusenter har lykkes med å hente ut det fulle verdiskapningspotensialet i reservedelsproduksjon, og Benteler og Plastal er i posisjon til å bli verdensledende innenfor sine nisjer i dette markedet. Aktivitetene i AUTOPART innebærer en utvikling som bringer bedriftene i verdenstoppen når det gjelder neste generasjons reservedelsproduksjon, som foregår i tett samspill med ordinær masseproduksjon for å øke volum- og miksfleksibilitet og redusere kostnader. Innovasjonsgraden i AUTOPART betraktes derfor som meget høy.

Publisert 6. april 2012

Ansattinfo mangler