Til hovedinnhold

Automatisk fjerning av tykkfiskbein i hvitfisk

Automatisk fjerning av tykkfiskbein i hvitfisk

Det har skjedd lite teknologiutvikling de siste 30 årene i foredlingen av hvitfisk. Spesielt er det behov for automatisering av arbeidsintensive operasjoner som trimming og beinfjerning. 

Trimming av fileter med fjerning av tykkfiskbein er den operasjonen som krever mest manuelt arbeid/flest operatører i produksjonsprosessen. Automatisering av denne operasjonen vil redusere arbeidskraftkostnadene. Hvis tykkfiskbein kan fjernes automatisk uten at de skjæres ut, vil dette kunne gi høyere råstoffutbytte og dermed økt lønnsomhet i filetindustrien.

Fjerning av tykkfiskbein i hvitfisk er i dag hovedsakelig en manuell arbeidsoperasjon. Tykkfiskbein sitter nær den tykkeste delen av filetene (øvre muskelmasse - loins), og fjernes med et knivsnitt på hver side av tykkfiskbeinrekka, et såkalt V-kutt. Dette kuttet representerer et utbyttetap som ligger i området 4-6 % avhengig av operatørens dyktighet og råstoffets kvalitet.

Prosjektet finansieres av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Mer informasjon om prosjektet kan leses her

Publisert 10. juni 2014
Forskningssjef

Prosjektvarighet

01.10.2013 - 30.08.2014

Finansiering

FHF

Prosjektgruppe

SINTEF Fiskeri og havbruk

Optimar

Styringsgruppe

  • Amund Pedersen, Fjordlaks
  • Per Gunnar Hansen, Norway Seafood  
  • Erik Westre, Optimar
  • Frank Jakobsen og Roar Pedersen (observatører, FHF)