Til hovedinnhold

aCOM

aCOM

Kostnadseffektiv utnyttelse av bioenergi - Avansert biomasse- og avfallsforbrenning

aCOM var et forskningsprosjekt innen energiproduksjon fra biomasse og avfall.
Formålet med prosjektet var å utvikle nye konsept(er) for avansert forbrenning av avfall og/eller biomasse. Fokus skulle ligge på å utvikle systemer som ville være mer kostnadseffektive, miljøvennlige og energieffektive. Forskningsprogrammet skulle være til støtte for norsk industri innen området forbrenning av avfall og biomasse.

 


Les mer på prosjektets hjemmeside 


 

Publisert 10. desember 2015

Prosjektvarighet

2006 - 2008