Til hovedinnhold
Norsk English

IPN COMPETES

Konkurransedyktig og miljøvennlig teknologi for termisk energilagring.

Kontaktperson

Hovedmålet til Competes er å demonstrere på TRL 6-7 CARTESIANs andre generasjon av termisk energilagring (TES) system, inkludert å heve TRL fra 4 til 6-7 av to store innovasjoner hvis konsept nylig ble bevist ved SINTEF Lab.

I jakten på bærekraftig og konkurransedyktig termisk energilagring (TES) står Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) Competes-prosjektet i spissen for innovasjon.

Hovedmålet er å bringe Cartesians 2.-generasjons TES-system til teknologisk modenhetsnivå (TRL) 6-7, og vise frem to banebrytende innovasjoner. Den første innebærer bruk av ekstruderte aluminiumsprofiler, noe som gjør TES-systemet betydelig lettere og 30% mer kostnadseffektivt (patentsøkt). Den andre innovasjonen involverer en metode for å bestemme ladetilstanden, altså hvor mange % som er gjenværende i batteriet. Dette vil være avgjørende for å oppnå optimal ytelse av lageret.

Utover disse innovasjonene, har prosjektet også som mål å forbedre integrasjonen av TES i eksisterende energisystem og forbedre dets styringssystem. Forbedringene vil utgjøre 20% reduksjon i CO2-fotavtrykket, og legge grunnlaget for bred adopsjon av TES innen 2027.

Bakgrunnen for Competes ligger i den kritiske rollen TES spiller i å adressere utfordringene knyttet til energiforbruk. Omtrent halvparten av energiforbruket i bygninger og opptil 80% i industrielle prosesser er i form av termisk energi. Cartesian (spin-off fra SINTEF) utnytter tiår med forskning på faseendringsmaterialer for TES, og tilbyr en ren og effektiv måte å håndtere daglige energifluktuasjoner på. Competes har som mål å revolusjonere hvordan vi håndterer toppenergibehov, redusere kostnader og fremme en bærekraftig tilnærming til oppvarmings- og kjøleprosesser.

Competes har et budsjett på 14,4 MNOK (7,2 MNOK fra Forskningsrådet). Prosjektet strekker seg fra 2024 til 2026, med fokus på ny design av varmevekslere, ladningsbestemmelse, utvikling av kontrollsystemer og integrering av system/prosess.

Prosjektansvarlig er Cartesian, men prosjektet er ledet av forsker Jorge Salgado Beceiro fra SINTEF.

IPN Competes lover ikke bare fremskritt innen TES, men legger også grunnlaget for pre-kommersiell teknologi innen 2026. Prosjektet representerer en pionerinsats mot en fremtid der effektiv og miljøvennlig termisk energilagring blir normen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2026