Til hovedinnhold
Norsk English

Energieffektivisering i Norden

Kartlegging og komparativ analyse av energitiltak i de nordiske landene

Kontaktperson

Vi analyserer og kartlegger energieffektivitetstiltak i de nordiske landene, med spesiell vekt på tiltakenes innvirkning på bedrifter/industri, bygninger og husholdninger. I tillegg analyserer vi barrierer for gjennomføring av slike tiltak .

Et av målene er å fremme tett samarbeid og dialog med eksperter fra offentlige organer og beslutningstakere som er ansvarlige for å gjennomføre energieffektivitetstiltakene. Dette skjer i tråd med retningslinjene i EUs energieffektivitetsdirektiver. En styringskomité med nasjonale representanter fra departementer og byråer er etablert for å lette samarbeidet.

Det overordnede målet er at de nordiske landene skal være ledende i å fremme energieffektivitet og bidra betydelig til EUs mål om å redusere energiforbruket med 11,7 prosent innen 2030 sammenlignet med 2020.

Slik samler vi data

Vi skal både utforske eksisterende datakilder  og samle inn nye data. Vi gjennomfører nettbasert panelundersøkelse for å vurdere den langsiktige effekten av frivillige energieffektivitetstiltak som ble implementert i husholdninger under energikrisen i 2022–2023. Målet er å identifisere vellykkede energieffektivitetstiltak som kan overføres til andre land.

Prosjektet er delt inn i fem hovedaktiviteter:

  •  Kartlegging av tidligere og pågående energieffektivitetsaktiviteter i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island og Færøyene
  • Identifisering av sentrale hindringer for nordisk energieffektivitet, med fokus på å forstå atferds- og psykologifaktorer som påvirker forbrukere, bedrifter og bransjefagfolk involvert i energieffektivitetsaktiviteter
  • Utforskning av beste praksis og erfaringer, evaluering av vellykkede energieffektivitetstiltak
  • Vurdering av overførbarhet og tilpasning av eksisterende energieffektivitetsinitiativer over de nordiske landene
  • Gjennomføring av en nettbasert undersøkelse for å analysere husholdningers energibruk, inkludert under energikrisen i 2022–2023. Norstat skal være underleverandør for å spre undersøkelsen i alle de nordiske landene.

Partnere: SINTEF Community (prosjektleder ), Aarhus University, Reykjavik University, Swedish Environmental Research Institute (IVL), Tampere University

Finansiert av Nordisk Energiforskning (prosjekteier), bestilt av Nordisk komité for energipolitikk (EK-E)

Illustrasjon: Shutterstock

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025