Til hovedinnhold
Norsk English

Tag4All – teknologi for veiprising

Vi skal undersøke hvilken teknologi som skal til for å iverksette veiprising, i Norge og i resten av Europa.

Kontaktperson

Grunnideen i veiprising er at veibrukere skal betale en større og mer proporsjonal andel av kostnadene forbundet med bilkjøring, det vil si kostnader knyttet til luftforurensing, støy, kø, slitasje på veiene og ulykker. Prisen man betaler kan beregnes ut ifra hvor langt, hvor og når på døgnet man kjører og hvor mye kjøretøyet forurenser. 

Veiprising kan også være et godt verktøy for å redusere trafikk og lokale utslipp, det kan brukes som insentiv for å få flere til å velge kollektivtransport i stedet for privatbil, og i tillegg fremme mer effektiv godstransport. 

Dagens avgiftssystem er ikke godt nok 

Veibruksavgiften på drivstoff gir i dag staten inntekter på ca. 15 milliarder kroner i året. Dette beløpet kompenserer for ca. 30% av kostnadene forbundet med luftforurensing, støy, kø, slitasje på veiene og ulykker. Og når stadig flere av oss kjører utslippsfrie elbiler, vil inntekten etter hvert bortfalle. Da er det nødvendig med en omlegging av avgiften, for å sikre staten inntektene og la veibrukerne betale for de ulempene bruken medfører. 

I resten av Europa er drivstoffavgiftene stort sett bygget opp som i Norge. EU har satt mål om 30 millioner elbiler i 2030, og skal forby salg av biler med forbrenningsmotor etter 2035.  Det vil medføre en stor omlegging av bilbruksbeskatningen i mange land.  

Utvikler teknisk løsning 

Tag4All skal utvikle en teknologisk løsning tilpasset personbilmarkedet, gjennomføre en pilot og evaluere resultatene med tanke på fremtidig implementering.  

Veiprising for tungtransport er innført i noen land, men systemene og utstyret som er i bruk for tungbiler, kan ikke overføres direkte til personbiler på grunn av enhetskostnad, personvern, installasjon, driftskostnader og estetikk. Disse utfordringene må løses før systemene kan innføres i personbilmarkedet.  

Økt kompetanse om veiprising 

Prosjektet er tilknyttet utredningsarbeidet i regjeringen gjennom Statens vegvesen, Konseptvalgutredning for framtidig ordning for veibruksavgift og bompenger, og det vil gi verdifull innsikt inn i utformingen av regelverk og politikk i et fremtidig system i Norge.  

Beslutningstakere skal få god kunnskap om mulighetene og begrensningene ved teknologien. Det inkluderer personvern, samfunnseffekter og hvordan man kan sikre seg mot økte trusler fra for eksempel GNSS-jamming og spoofing.  

Organisering og finansiering 

Prosjektet eies og ledes av Q-Free, med Skyttel og Statens vegvesen som samarbeidspartnere og SINTEF som forskningspartner. Totalrammen en 17 MNOK. 

Tag4All er støttet av Forskningsrådet gjennom Pilot-T-ordningen. Prosjektet bygger på to tidligere prosjekter om veiprising, GeoSUM og GeoFlow. 

Nøkkeltall

Prosjektstart

2023