Til hovedinnhold
Norsk English

SEAWORTHY – Hydrodynamiske aspekter ved grønn skipsfart

Etablering av kunnskap og simuleringsverktøy for studier av operasjonssikkerhet i hardt vær for skip med begrenset maskinkapasitet.

Kontaktperson

Foto: SINTEF Ocean

Nasjonale og internasjonale myndigheter har satt ambisiøse mål for reduksjon av skadelige utslipp fra skip. International Maritime Organization (IMO) har etablert "Energy Efficiency Design Index" (EEDI) som et viktig tiltak for å redusere utslipp av drivhusgasser fra skipsfart. EEDI bestemmer maksimalt tillatt CO2-utslipp per tonn-mil for de enkelte skipstyper. Man kan komme seg innenfor grensenivået ved å installere mindre fremdriftsmaskineri. Dette gir imidlertid lavere propulsjonsytelse, som vil kunne redusere fartøyets manøvrerbarhet og sikkerhet i grov sjø.

De internasjonale reglene fokuserer mest på utslipp og ytelse i stille vann, med mindre vekt på ytelse i bølger. Dermed kan man risikere at "Grønne" skip får et sub-optimalt design. Det er derfor et presserende behov for mer kunnskap om hvilke utfordringer skip med redusert maskinkraft kan møte under dårlige vær- og bølgeforhold. Skipsdesignere har også et stort behov for bedre verktøy til å simulere fartøyenes oppførsel i grov sjø, slik at fremtidens skip blir designet for sikker operasjon under alle værforhold, samtidig som utslippene holdes på et minimum.

SEAWORTHY prosjektet vil adressere disse behovene ved å kartlegge – gjennom intervjuer og møter med operatører, kapteiner og skipsdesignere – hvilke operasjonelle utfordringer man så langt har opplevd med "Grønne" skip. I tillegg vil man kartlegge spesifikke behov for forbedrede simuleringsverktøy, for de forskjellige fasene i designprosessen, og under operasjon av skipet.

Deretter vil vi videreutvikle dagens analysemetoder og simuleringsverktøy, slik at gapene man har kartlagt lukkes i størst mulig grad. De nye verktøyene testes ut av designere og operatører som er med i prosjektet. I utviklingsprosessen vil man benytte både modellforsøk og målinger på virkelige skip, for å studere relevante fysiske fenomen og for å validere de matematiske simuleringene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Utforsk fagområdene