Til hovedinnhold
Norsk English

REWARD - Pålitelige miljøvennlige strømkabler i fremtidens nett

REWARD har som mål å utvikle relevante testmetoder og skaffe ny kunnskap om hvordan kabler med ny miljøvennlig isolasjon skal testes

Kontaktperson

Dette er viktig for å sikre høy pålitelighet under drift og finne ut hva som begrenser levetiden til slike kabler.

Den storstilte elektrifiseringen av samfunnet og økende bruken av fornybar energi stiller høyere krav til kabelnettet. For å realisere økt overføringskapasitet til lavere kostnader, kombinert med kommende krav til sirkulær økonomi og miljøvennlige materialer, kan kabler med isolasjon av polypropylen-baserte termoplastiske materialer (PP-TP) være et godt alternativ til kabler med kryss-bundet polyetylen (PEX) som benyttes i dag. PP-TP kan smeltes om, krever mindre energi og forårsaker mindre CO2-utstlipp under produksjon, samt har kortere produksjonstid.

De siste 50 år har kun PEX-isolerte kabler vært godkjent for installasjon i henhold til den norske standarden NEK HD 620 S2, men denne revideres nå og det vil åpnes for bruk av termoplastiske isolasjonsmaterialer. Forskningsresultat fra REWARD vil gi et bedre grunnlag for å sikre lang levetid og trygg utnyttelse av PP-TP kabler, og unngå mange av de tidlige feilene som ble observert etter installasjon av første- og andre generasjon PEX kabler.

Hovedmål:

Utvikle relevante testmetoder og skaffe ny kunnskap om hvordan kabler med PP-TP isolasjon skal testes for å sikre høy pålitelighet under drift og hva som begrenser levetiden til PP-TP kabler.

REWARD vil nå sitt mål gjennom å:

  • Undersøke hvordan mekanisk induserte svakheter påvirker de elektriske egenskapene til PP-TP som isolasjonsmateriale.
  • Etablere hvordan andre introduserte defekter påvirker forventet levetid av kablene.
  • Avdekke om vanntrær vokser i PP-TP isolasjon og utvikle analysemetoder.
  • Gi et kunnskapsbasert grunnlag til nye testmetoder som må utvikles for våtaldring av PP-TP kabler.

I REWARD vil hovedfokuset være rettet mot bruk av PP-TP som isolasjonssystem i mellomspent og høyspent AC kabler (12-145 kV), men vil også undersøke egenskaper som er relevante ved høyere spenning (>145 kV). Resultatene vil være relevante både for distribusjonskabler og fremtidige offshore kabler med vått design, som da produseres uten av vanntett kappe av ekstrudert bly av miljøhensyn. Om vann tillates å diffundere inn i isolasjonen over tid kan det gi vekst av vanntrær som kan forårsake feil og begrense levetiden.


Dette er et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Utforsk fagområdene