Til hovedinnhold
Norsk English

QC4DS - Quantum Computing for forsvarssektoren

Vi undersøker potensialet til quantum computing for å løse optimeringsproblemer innen forsvarssektoren, i samarbeid med NeQst for å utveksle metoder.

Kontaktperson

I dette prosjektet undersøker vi mulighetene som quantum computing har når det gjelder å løse komplekse optimaliseringsutfordringer innen forsvarssektoren. Vårt mål er å utforske ulike områder der quantum computing kan anvendes. Siden målene innen forsvarssektoren skiller seg fra de i industriell sektor krever det videre undersøkelse. Ved å samarbeide med NeQst ser vi en flott mulighet til å utveksle metoder og teknisk kunnskap, noe som gir gjensidige fordeler.

For å oppnå effektiv fremgang, følger vi en smidig tilnærming. Først blir potensielle bruksområder foreslått og vurdert av FFI for å fastslå deres relevans for forsvarssektoren. Deretter vurderer SINTEF egnetheten til disse bruksområdene for kvantealgoritmer. Gjennom iterativ evaluering forkaster vi bruksområder som ikke oppfyller kriteriene, og inkluderer nye for vurdering. Denne prosessen fortsetter til et lite antall sterke kandidater gjenstår, som blir underlagt grundig analyse.

Vårt hovedmål er å avdekke potensialet til kvantecomputing for forsvarssektoren, med spesiell fokus på å løse høyeffekts optimaliseringsproblemer identifisert av FFI. Ved å utforske og forstå kapasitetene til kvantecomputing innen forsvarssektoren, håper vi å bidra til fremskritt som vesentlig kan forbedre forsvarsstrategier og -operasjoner. Dette prosjektet fungerer som et springbrett for å utnytte kraften til kvanteteknologi til fordel for nasjonal sikkerhet og forsvar.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartner

FFI, Forsvarets forskningsinstitutt

Utforsk fagområdene