Til hovedinnhold
Norsk English

NewLifT

NewLifT har som mål å etablere et bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for produsenter og brukere av transformatorer som inneholder alternative isolasjonsvæsker. Prosjektet har spesielt fokus på væskenes termiske egenskaper og bruk under arktiske forhold.

Kontaktpersoner

Transformatorer spiller en essensiell rolle i produksjon og overføring av elektrisk energi. De fleste transformatorer, spesielt på høyere spenningsnivå, er væskefylte.

Væsken, heretter kalt isolervæsken, fungerer både som kjølemedium og elektrisk isolasjon, og er kritisk for at transformatoren skal kunne opprettholde sin funksjon.

Tradisjonelt sett har mineralolje vært den dominerende isolervæsken, men den har noen utfordringer med tanke på miljø og brannsikkerhet. Det finnes alternative væsker med delvis fordelaktige egenskaper, men det mangler kunnskap om deres termiske egenskaper.

NewLifT skal nå målet sitt gjennom å:

  • Utvikle modeller og eksperiment for å undersøke kjøleegenskapene til ulike isolervæsker med varierende (og temperaturavhengig) viskositet.
  • Utvikle aldringsmodeller for papirisolasjon utsatt for dynamisk temperaturvariasjon i ulike isolervæsker.
  • Undersøke når bobledannelse oppstår i ulike isolervæsker. Dette gir en øvre temperatur for drifting av transformator, da bobledannelse fører til katastrofale feil.
  • Undersøke hvordan temperaturen påvirker holdfasthet i ulike isolervæsker.

Partnere:


Dette er et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Utforsk fagområdene