Til hovedinnhold
Norsk English

MeDORA - Fjerning av oppløst oksygen fra aminløsning for CO2-fangst med membranteknologi

MeDORA er et pilotskalaprosjekt som vil demonstrere en membranteknologi for å redusere driftskostnader ved karbonfangstanlegg som bruker amin-absorbenter for å fange CO2.

Kontaktperson

MeDORA logo

Aminbasert post combustion carbon capture (PCCC) er foreløpig den eneste teknologien som er operativ i full skala industrielt, men reduksjon i OPEX og økt driftsstabilitet er nødvendig for å akselerere implementeringen. Oxidative degradation er ansvarlig for omtrent 70 % av det totale amintapet, og reduserer aminlevetiden samtidig som det genereres skadelige biprodukter, korrosjon og flyktige utslipp. Utviklingen av kostnadseffektive løsningsmiddelhåndteringsstrategier er derfor avgjørende for å akselerere storskala implementering av CCS.

The Dissolved Oxygen Removal Apparatus (DORA) er en membranbasert teknologi som er i stand til å fjerne oppløst O2 fra aminløsningsmidler før regenereringsstadiet, begrense nedbrytning og forlenge aminlevetid. MeDORA har som mål å demonstrere stabil langsiktig drift ved HVC (WtE, opptil 2 år) og RWE (Niederaussem kraftverk, opptil 1,5 år). Med 2 løsemidler, 2 industrielle røykgasser, og mer enn 20 000 timers drift, vil prosjektet bringe DORA til TRL8. Det endelige målet er å bevise 90 % oksygenfjerning, noe som resulterer i 70 % OPEX-reduksjon og redusert miljøpåvirkning fra fangstanlegget (mindre avfallsgenerering, reduserte utslipp). Som en bieffekt forventes MeDORA også å oppnå bedre kvalitet på CO2-produktet, og redusere etterbehandlingskostnadene for samsvar med CO2-transportspesifikasjoner.

MeDORA er utført av et sterkt industribasert konsortium som dekker hele verdikjeden. Sluttbrukerne RWE (DE) og HVC (NL) har et sterkt engasjement for CCUS. ACC (NO) er en av de viktigste leverandørene av aminbasert CO2-fangstteknologi, og tilbyr også CO2-fangst som en tjeneste. Forskningspartnerne SINTEF (koordinator, NO), TNO (oppfinner av DORA, NL) og NTNU (forskningsinfrastruktur, NO) har lang tradisjon i utvikling av CCUS-teknologier. Ambisjonen til MeDORA-konsortiet er å forberede teknologien for kommersialisering i 2026.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026