Til hovedinnhold
Norsk English

APOS 2.0 - Automatisert prosess for oppfølging av instrumenterte sikkerhetssystemer

Viktigheten av å opprettholde en trygg, effektiv og pålitelig energisektor har blitt stadig tydeligere. I dette prosjektet skal vi hjelpe energisektoren med å forbedre oppfølging av sine sikkerhetssystemer gjennom å innføre digitale løsninger som tilrettelegger for deling og utveksling av nødvendig sikkerhetsinformasjon fra design til drift.

Kontaktperson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Gjennom et nært samarbeid med industri og akademia skal prosjektet utvikle og teste nye digitaliseringsløsninger for funksjonell sikkerhet gjennom distinkte, men nært relaterte piloter for å tilrettelegge for deling av informasjon på tvers av systemer og selskaper. Samtidig vil prosjektet evaluere hvordan mennesker og arbeidsprosesser påvirkes av innføring av åpne digitale plattformer og løsninger.

Løsningene vil gi norsk industri konkurransefortrinn og legge grunnlag for innspill til og påvirkning av internasjonal standarder. Prosjektet skal gå over fire år, og i det første året vil vi ha fokus på å kartlegge muligheter og utfordringer ved å utvikle og tilpasse åpne digitale plattformer og representasjoner.

Et hovedspørsmål vil være hvordan man kan tilrettelegge for digitalisert design og drift av interoperable sikkerhetssystemer samtidig som man tilfredsstiller sentrale myndighetskrav, etablert industripraksis og refererte standarder.

I prosjektet deltar følgende sentrale bedriftspartnere: 1) leverandørene av sikkerhetssystemer Kongsberg Maritime (Prosjektansvarlig), Siemens Energy og ABB 2) rådgivningsselskapet Safetec 3) engineeringsselskapet Aker Solutions, 4) operatørselskapene Aker BP, ConocoPhillips, Equinor og Vår Energi som etterspør og implementerer løsningene, og 5) forskningsinstitusjonene SINTEF (prosjektleder), NTNU og Fraunhofer som bidrar med forskningsbaserte metoder og deling av kunnskap til næringen. Bedriftspartnerne ønsker å investere i teknologi som kan øke graden av digitalisering og automatisering i sine tjenesteleveranser.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Utforsk fagområdene