Til hovedinnhold
Norsk English

B -WAVES -Bottom fixed offshore wind turbines in extreme waves

B-WAVEs prosjektet vil utvikle avanserte beregningsmetoder for ekstreme bølgebelastninger på bunnfaste vindturbiner.

Kontaktperson

KI-generert bilde av vindturbin til havs
Foto: Oliver Denker/ Shutterstock

Havvind er en viktig bidragsyter til overgangen fra fossil til fornybar energi. Energien fra havvind kan høstes med både bunnfaste og flytende vindturbiner. Bunnfaste vindturbiner er billigere enn de flytende alternativene. Mye av den eksisterende kapasiteten i Europa er installert i relativt grunne farvann på omtrent 30 meter. Nå er trenden at bunnfaste vindturbiner planlegges for dypere farvann på rundt 60 meter og mer.

Kompliserte beregninger

For å designe konstruksjoner mot bølgebelastning er en nøyaktig beregning av bølgene på installasjonsstedet nødvendig. Dette er ingen enkel oppgave; det innebærer avanserte beregning av bølger over store avstander fra dypere til grunnere farvann der de bunnfaste turbinene skal installeres. I B-WAVEs prosjektet vil avanserte algoritmer for å beregne disse bølgene bli videreutviklet, og løsningene vil være tilgjengelige i åpen kildekode-programvare som REEF3D. Trendene viser at planlagt turbinstørrelse øker, dette for å oppnå økt kapasitet.

Konsekvensen av denne trenden er større strukturer, mer dynamisk respons som må hensyntas i analyser. I B-WAVEs prosjektet er målet å fastslå mer nøyaktig bølgebelastningen på vindturbinen og gjennom effektiv analyse beskrive påkjenningene på konstruksjonen. Gjennom dette arbeidet vil standardene som brukes for design av bunnfaste vindturbiner bli utfordret, noe som igjen vil motivere designpraksisen for neste generasjon av bunnfaste vindturbiner.

Finansiering: Forskningsrådet, EQUINOR, DNV, COWI and AKER SOLUTIONS
Partners: Meteorologisk institutt og NTNU

B-waves logo

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2023 - 31.07.2027

Utforsk fagområdene