Til hovedinnhold
Norsk English

SUSTBATT: Skalerbare og bærekraftige anodematerialer av kiselalger for bruk i Li-ionebatteri

Li-ionebatterie (LIB) er en viktig komponent i energisystemet, både som energilagring for transport og i stasjonær energilagring. Dette bidrar til at vi kan gjennomføre det grønne skiftet og bevege oss mot et mer bærekraftig samfunn.

Kontaktperson

Utfordringen er at batterimarkedet nå øker eksponentielt noe som bidrar til ekstremt stort behov for bærekraftige råmaterialer for å tilfredsstille etterspørselen uten at det går på bekostning av naturressursene og økte karbonutslipp.

I tillegg til litium, så er grafitt en av hovedkomponentene i LIB. Grafitt kan produseres syntetisk fra fossile kilder eller utvinnes fra gruver.

Begge prosessene er energikrevende og bidrar til betydelige mengder karbonutslipp. Et alternativ til grafitt som anodemateriale er silisium og silisiumoksider.

Silisium er ett av materialene som det finnes mest av på jordkloden, og silisium oksider finnes i naturen i mange ulike former, blant annet som skall til kiselalger. Kiselalger lever både i ferskvann og saltvann og lager skall som består av silisiumoksid dannet i hierarkiske 3D-strukturer på nano- og mikroskala (se bilder). I prosessen med å bygge disse skallene, benytter algene CO2 og bidrar derfor til å redusere CO2-forurensning i vannet. Disse silisiumoksid skallene har vist veldig lovende resultater som anodemateriale i LIB.

I SUSTBATT-prosjektet benytter vi kiselalger produsert ved anlegget til Swedish Algae Factory i Sverige. Disse prosesseres og modifiseres videre til anodematerialer og testes ut i pilotskala produksjon for LIB i samarbeid med LiFeSiZE, også et Svensk firma.

Partnere i prosjektet:

Prosjektet er finansiert av:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025

Utforsk fagområdene