Til hovedinnhold
Norsk English

Strategisk planlegging for vannressurser SPRING

Forurensning av vann og grunnvann er et sentralt miljøspørsmål i India. Flere stater har rapportert fluorforurensning av vann, og andre har funnet spor av arsenikk og kreftfremkallende miljøgifter.

Kontaktperson

Prosjektets mål er å finne et vannrensesystem for å produsere drikkevann i passende mengde og kvalitet under indiske forhold. Den foreslåtte teknologien for bio-oksidasjon kan direkte påvirke livene til mer enn 0,6-0,8 milliarder mennesker i India. De teknologiske løsningene forventes å være overlegne når det gjelder både kostnad og bærekraft sett i forhold til kjente vannbehandlingsteknologier som karbon- eller membranfiltrering.

SPRING har som mål å forbedre og utvikle teknologier for å fjerne organiske mikroforurensninger i lave konsentrasjoner i grunnvann og overflatevann. Dagens behandling innebærer en kostbar fysio-kjemisk teknologi. Prosjektet vil gi et integrert vannressursstyringsverktøy for pålitelig vannforsyning som involverer:

  • forenklede metoder for overvåking av vannkvalitet
  • kostnadseffektive sanntidsovervåkingsverktøy som viser ulike forurensningsrisikoer og flom-/vannmangel-scenarier
  • å utvikle innovative bio-oksidasjonssystemer for behandling av forurensede vannforekomster (stillestående og rennende) som er enkle å betjene
  • å implementere god praksis i vannplanlegging for behandling, forsyning og bruk

I tillegg vil en inkluderende beslutningsprosess bidra til demokrati og gi beslutningen legitimitet. Vellykket implementering og demonstrasjon av de utviklede systemene som involverer alle interessenter vil bidra til å oppnå bred offentlig aksept for gjenbruk og resirkulering av avløpsvann gjennom den utviklede teknologien.

Prosjektet er finansiert av EU: H20-ENV-Climate action, environment, resource efficiency and raw materials under grant agreement No. 821423

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023