Til hovedinnhold
Norsk English

SIRKLand – Sirkulær verdikjede for landbruksplast

Prosjektet SIRKLand vil utforske nye løsninger for innsamling av brukt plast på gårdsbruk som reduserer svinn av landbruksplast. Vi skal videreutvikle kvaliteten på den resirkulerte plasten og sirkulære forretningsmodeller.

Foto: SINTEF
Foto: SINTEF

Prosjektet har som mål å øke materialgjenvinningsgrad og minimere uønsket adferd som fører til lokal plastforurensing fra landbruk.

Prosjektet vil utforske innsamlingsløsninger basert på distribusjonsverdikjeden i Felleskjøpets pilotordning for flere typer landbruksplast.

SINTEF Manufacturing vil analysere og designe løsninger som tilrettelegger for sirkulær adferd for å beholde plastens kvalitet og unngå forurensing i verdikjeden helt fra avhendingsfase på gården til resirkuleringsanlegget hos Quantafuel Kristiansund.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.12.2021 - 23.06.2023

Utforsk fagområdene