Til hovedinnhold
Norsk English

Mustad Autoline Technical Ecosystem (MATE)

Produksjon av sjømat må i dag og i fremtiden kunne dokumentere bærekraft.

Kontaktperson

Bærekraftig fiskeri innebærer at fangsten ikke skal redusere framtidige generasjoners muligheter til leve av fiskeressursene. Følgelig innebærer bærekraft at fisket både er økologisk, økonomisk og samfunnsmessig forsvarlig, slik den norske havressursloven krever. Fiske med line er både økologisk skånsomt, økonomisk lønnsomt og leverer sjømat av høy kvalitet, samtidig som det er viktig for sysselsetting på land og sjø.

Dette prosjektets overordnede idé er å bidra til mer bærekraftig fiskeri gjennom å utvide Mustad Autolines (MA) allerede verdensledende produktlinje for linefiske. Målet er at gjennom modularisering og digitalisering vil produktlinjen videreutvikles fra en kjede med enkeltvirkende maskiner til en synkronisert produktfamilie-plattform som reduserer kostnader og muliggjør tilpasning til ulike flåtegrupper og regionale/nasjonale behov.

IMG_3884.jpg

Plattformen vil støtte innhenting og deling av måledata som kan brukes av kybernetiske tjenester for å optimalisere kjøring av produksjons¬linja ombord i sanntid og tilby beslutningsstøtte for drift og vedlikehold. Disse tjenestene vil redusere kostnader og tidsbruk til vedlikehold, innkjøp og lagerstyring for fiskerne. Samtidig vil MA samle måletidsserier som kan brukes til validering og ytterligere forbedring av design og produksjon av produktfamilien. Et mer effektivt utstyr for linefiske vil kunne forsterke fangstmetodens posisjon i både nåværende og nye flåtegrupper og markedsområder.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023

Budsjett: 40.000 NOK

Utforsk fagområdene