Til hovedinnhold
Norsk English

Kvantitativ måling av fettinnhold i lever med ultralyd

Overvekt og fettleversykdom er stadig økende. Det finnes ingen kostnadseffektive og nøyaktige måter å måle fettmengden i leveren. I dette prosjektet utvikler og tester vi en ultralydmetode for å estimere leverfett.

Kontaktpersoner

Ill.: SINTEF

Fettleversykdom som ikke skyldes overdrevet alkoholbruk blir stadig mer vanlig. Sykdommen betegnes ved at det samler seg fett i leveren, og hos pasienter med ubehandlet fettleversykdom kan tilstanden på sikt føre til betennelser, dannelse av arrvev og en betydelig økt fare for kronisk leversykdom eller leverkreft.

Globalt antas det at omkring 24 prosent av befolkningen har fettleversykdom, og antallet stiger. Det er viktig med tidlig diagnose av disse pasientene fordi behandling i form av livsstilsendringer eller medikamentell eller kirurgisk fedmebehandling kan reversere tilstanden og dermed redusere faren for varige leverskader. I dag finnes det ikke metoder som enkelt og smertefritt kan måle fettprosenten i leveren, noe som gjøre det vanskelig å diagnostisere tilstanden eller å følge utviklingen over tid.

I dette prosjektet videreutvikler og optimaliserer vi en ny ultralydmetode for estimering av fettinnhold. Metoden baserer seg på ulineær akustikk og estimerer en materialparameter i vevet som viser å ha god sammenheng med fettinnhold. Den involverer bruk av en spesiallaget ultralydprobe som kan sende pulser som inneholder to ulike frekvenser samtidig.

Målemetoden har blitt testet i en laboratoriestudie (in vitro) på materialer med tilsatt ulike nivåer av fett og i en dyrestudie (in vivo) der rotter ble fôret på høyfett-diett for å utvikle ulik grad av fettlever. I begge disse tilfellene fant vi at det det var samsvar mellom fettnivået som ble estimert med ultralydmetoden og faktisk fettinnhold.

Videre i prosjektet jobber vi med å utvikle en ny ultralydprobe som er tilpasset måling på pasienter med fedme og mistenkt fettleversykdom.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2024

Finansiering

Samarbeidsorganet for Helse Midt Norge

Samarbeidspartnere

Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital

Prosjekttype

Forskningsprosjekt

Utforsk fagområdene