Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av behandlingstilbudet for personer med tinnitus

I 2005 la en arbeidsgruppe, nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet, fram faglige anbefalinger for behandlingstilbudet til personer med tinnitus. I hvilken grad er disse anbefalingene fulgt opp? Følger det norske behandlingstilbudet det europeiske retningslinjeforslaget fra 2019 for diagnostisering, utredning og behandling av tinnitus?

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Kartleggingen vil følge pasientforløpet og beskrive dagens behandlingstilbud med søkelys på profesjon, kompetanse, metodikk og takster innen det enkelte behandlingsnivå. Behandlingstilbudet vil bli sett opp mot anbefalingene fra 2005 og det foreliggende europeiske retningslinjeforslaget for diagnostisering, utredning og behandling av tinnitus. Som metoder for innsamling av data benyttes dokumentanalyse og intervjuer. Informanter innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, rehabilitering og brukere vil bli intervjuet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2022

Finansiering/oppdragsgiver

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Utforsk fagområdene