Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av behandlingstilbudet for personer med tinnitus

I 2005 la en arbeidsgruppe, nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet, fram faglige anbefalinger for behandlingstilbudet til personer med tinnitus. I hvilken grad ble disse anbefalingene fulgt opp? Følger det norske behandlingstilbudet det europeiske retningslinjeforslaget fra 2019 for diagnostisering, utredning og behandling av tinnitus?

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Kartleggingen har fulgt pasientforløpet og beskrevet dagens behandlingstilbud med søkelys på profesjon, kompetanse, metodikk og takster innen det enkelte behandlingsnivå. Behandlingstilbudet ble sett opp mot anbefalingene fra 2005, og det foreliggende europeiske retningslinjeforslaget for diagnostisering, utredning og behandling av tinnitus. Som metoder for innsamling av data ble det benyttet dokumentanalyse og intervjuer. Informanter innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, rehabilitering og brukere ble intervjuet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2022

Last ned sluttrapporten

"Riktig ut fra start…" En kartlegging av behandlingstilbudet for personer med tinnitus

 

Finansiering/oppdragsgiver

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Utforsk fagområdene