Til hovedinnhold
Norsk English

WASTELESS

Vann fra landbasert resirkulerende havbruk (RAS) skal resirkuleres før det slippes ut fra havbruksanlegget, og det medfører en kostnad for produsenten. I dag finnes det ikke et etablert system for innsamling og gjenbruk av RAS-vann i ny produksjon, som i akvaponi.

I tillegg krever dagens akvaponisystemer mye plass, og produksjonen utvikles i hovedsak for å dyrke planter som salat og urter. RAS-vannet fra smolt er saltvann og gjør det mulig å produsere organismer som tåler brakkvann eller sjøvann, for eksempel tang og marine mikroorganismer.

Med WASTELESS ønsker vi å behandle RAS flere ganger ved hjelp av en plasseffektiv reaktor som produserer en biofilm. Vi foreslår å starte biomasseproduksjon av flere arter og bruke kjente økologiske prinsipper for å optimalisere fjerning av næringsstoffer og rense RAS-vannet. Det vil sannsynligvis dreie seg om en kombinasjon av organismer (bakterier, cyanobakterier, alger og silikater) som har verdifulle egenskaper i fiskefôr, slik at vi kan benytte oss av måten de utfyller hverandre istedenfor å bekjempe kompleksiteten. I tillegg kan det produseres nye ingredienser til fiskefôr av det N-rike RAS-vannet ved å biologisk raffinere biomassepastaen som produseres, til rene proteiner og fettsyrer, for eksempel for å erstatte mindre egnede ingredienser i fiskefôr, som soya og fiskeolje.

WASTELESS finansieres av Norges forskningsråd. Konsortiet består av NOFITEC, NTNU og SINTEF Ocean.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Utforsk fagområdene