Til hovedinnhold
Norsk English

SmartACT - Smart On-Line Health Assessment of Cable Terminations

Transport av strøm i Norge gjøres i hovedsak med luftledninger og kabler. Når strømmen skal transporteres over lange avstander eller at høye effekter skal overføres, blir det ofte benyttet høye spenninger. Det høyeste spenningsnivået vi har i Norge er 420 000 volt som er nesten 2000 ganger høyere enn spenningen vi har i våre stikkontakter.

Kontaktperson

Alle kabler også for 420 000 volt må termineres. For svært høye spenninger er slike termineringer kritiske.

Statnett erfarer at system for overvåking ikke blir levert sammen med slike termineringer - det blir antatt av produsentene at de er vedlikeholdsfrie. Men et system for overvåking kan varsle i god tid at "noe holder på å skje".

SmartACT skal utvikle et slikt målesystem basert på ulike sensorer som plasseres inne i termineringene. Signalene skal trådløst fanges opp på utsiden av komponenten, og elektronikken plassert inne i termineringen skal forsynes også trådløst med strøm. Siden levetiden til termineringene er lang, er det også viktig at sensorene og elektronikken har svært lang levetid.

Bearbeiding og tolkning av dataene gjøres med kunstig intelligens. Dersom prosjektet lykkes, skal sensorsystemet kunne avsløre begynnende feil over hele termineringens levetid og dermed bidra til et mer robust og pålitelig kraftsystem i fremtiden.

Prosjektpartnere:


Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet finansiert av Norges Forskningsråd


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Utforsk fagområdene