Til hovedinnhold
Norsk English

SELCOP

Selektiv avl av hoppekreps

Kontaktperson

CFEED produserer hoppekrepsegg for den marine oppdrettsnæringen. Industriell hoppekrepsproduksjon er en forretningsidé som fortsatt er i tidlig fase, og CFEED er i dag det eneste operative selskapet som produserer hoppekreps til den globale akvakulturnæringen.  

Selektiv avl er et kraftfullt verktøy som kan brukes til å forbedre ønskede egenskaper hos husdyr. Hos hoppekreps er fekunditet (fruktbarhet) en høyst arvelig egenskap. Selektiv avl synes derfor som en lovende fremgangsmåte for å permanent øke produktiviteten av hoppekrepegg i en populasjon. I prosjektet "Selektiv avl av hoppekreps" skal vi, for første gang, initiere et avlsprogram for hoppekrepsen Acartia tonsa hvor målet er å øke eggproduksjonsrater i CFEED's nåværende, kommersielle populasjon. Dette vil bidra til å redusere arbeidskostnader og øke produktivitet og lønnsomhet for selskapet. 

Produksjon av hoppekreps består i dag hovedsakelig av manuelt arbeid. Automasjon av manuelle operasjoner vil muliggjøre rask oppskalering av produksjonskapasitet og forretningsutvidelse, men dette vil kreve utvikling av unik teknologi og kontrollsystemer. I SELCOP skal vi designe, bygge og implementere autonome hoppekreps-produksjonsenheter i CFEED's fabrikk. Disse tankene vil bli brukt til å måle de genetiske fremskrittene som kommer frem av avlsarbeidet i semikommersiell skala.  

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.11.2021 - 31.10.2025

Samarbeidspartnere

SINTEF Ocean AS, CFEED AS, Nofima AS

Utforsk fagområdene