Til hovedinnhold
Norsk English

RESTORE - Ressurshøsting fra jordbruk og skogbruk for CO2 lagring og bruk i landbruk

Hvordan kan vi håndtere organisk avfall på Nullutslippsgården Mære på en mest mulig bærekraftig måte?

Kontaktperson

Hovedmålet for forskningen er å demonstrere effektiv høsting av organisk avfall fra lokalt jordbruk og skogbruk og bruke disse ressursene til verdifulle produkter og samtidig redusere klimautslipp og avfalls-strømmer.

Målet er å demonstrere en full ressurs- og energiintegrasjon på Mære landbruksskole og arbeide mot en lokal sirkulær økonomi. Prosjektet skal gjøre de tilgjengelige avfallsstrømmene til ressurser som kan brukes direkte på Mære landbruksskole. Dette vil styrke den lokale bioøkonomien samt redusere avhengigheten av eksterne produkter.

En viktig del av prosjektet er å demonstrere produksjon av biokull, hvordan vi kan produsere et biokull tilpasset bruksområdet og hvordan biokull kan brukes på ulike måter for eksempel i jord, i husdyrgjødsel, til rensing, i fòr eller i kompost. Vi skal også integrere ulike metoder som biokullproduksjon, biogass-produksjon og kompostering for en mest mulig bærekraftig håndtering av organisk avfall på gården. Bærekraft innebærer både muligheten for økt matproduksjon, reduksjon av klimagassutslipp, økt binding av karbon og økonomisk bærekraft.

Prosjektpartnere:


Dette er et Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor finansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Utforsk fagområdene