Til hovedinnhold
Norsk English

Rakett - Reduksjon av kjøretid basert på dekomponering for markedsmodeller med detaljert vannkraft

Bruk av beslutningsstøtteverktøy for å utnytte lagret vann til kraftproduksjon best mulig er viktig for kraftsystemaktører og samfunnet generelt.

Kontaktperson

Bruk av beslutningsstøtteverktøy for å utnytte lagret vann til kraftproduksjon best mulig er viktig for kraftsystemaktører og samfunnet generelt. Verktøyet kan lage produksjonsplaner for alle magasiner i det nordiske kraftsystemet som i gjennomsnitt gir den beste utnyttelsen av systemet, i tillegg til å kunne vise resultater som priser, produksjoner osv. som disse produksjonsplanene gir i tørre, normale og våte år. Dette er viktig for å unngå tomkjøring av magasinene og en risiko for rasjonering av kraft og/eller en for forsiktig tapping som kan gi unødvendig flom og tapt kraftproduksjon. 

Resultater:

Fremtidens kraftsystem vil bestå av mye ikke-styrbar vannkraft- og vindkraftproduksjon og det nordiske kraftsystemet vil ha en tettere kopling mot Europa. Dagens verktøy er basert på metodikk som ikke er tilpasset fremtidens kraftsystem. I SOVN-prosjektet ble det utviklet et verktøy som kalles Fansi-modellen som er tilpasset fremtidens kraftsystem. Resultatene fra denne modellen er lovende. Ulempen med modellen er at beregningstiden er svært lang. Målet med Rakett-prosjektet er å undersøke teknikker for å redusere beregningstiden.

I dagens FanSi-modell formuleres det store matematiske optimaliseringsproblemer som dekker markedsbeskrivelsen av et helt system, f.eks. det Nordiske kraftsystemet. I tillegg strekker optimaliseringsproblemet seg over mange tidssteg, f.eks. 8760 timer i ett år. En kjent teknikk for å løse problemet rasker er å dele det store samlede problemet opp i flere mindre problemer, f.eks. kan man dele det opp i tid eller mindre geografiske områder. Man må da koordinere løsningene fra hvert geografiske område med totalproblemet i en tilbakekoblingsløkke. Kombinerer man dette med løsning av problemene i parallell kan beregningstiden reduseres betraktelig og modellen vil bli anvendbar hos kraftsystemaktører.

Prosjekteier:

Statnett - Kontakt: Ivar Husevåg Døskeland

Prosjektdeltakere:


Dette er et IPN-prosjekt - Innovasjonsprosjekt i næringslivet - delvis finansiert av Norges Forskningsråd


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022

Utforsk fagområdene