Til hovedinnhold
Norsk English

RACE Kranoperasjoner i havbruksnæringen

Mulige fordeler med fjernstyrte og autonome kraner i havbruk.

Kontaktperson

Den hydrauliske kranen av typen Maxilift ML270 ombord på M/S Torra.

Kranoperasjoner er en veldig viktig del av havbruksindustrien, og kraner brukes i nesten alle deler av driften som involverer servicefartøy. Samtidig er kranoperasjoner forbundet med en vesentlig risiko for menneskelige operatører involvert i driften. Det er også risiko for å skade merdene, noe som kan være påvirke fiskevelferden negativt og føre til økonomiske tap som følge av rømming av fisk.

I dette interne forprosjektet undersøker SINTEF Ocean AS hvordan kranoperasjoner kan bli mer automatiserte for å kunne redusere risikofaktorene, og hvordan dette kan forbedre fiskevelferden.

Kraner som brukes i havbruk er ofte modifiserte lastebilkraner med hydraulisk styring, siden hydrauliske kraner ofte er mer hardføre og har større løftekapasitet enn elektriske kraner. Kranene som brukes har ofte svært lav grad av automatisering, med få sensorer eller automatiske systemer for krankontroll. Skipet og kransystemet er ofte helt atskilt fra hverandre.

Dette prosjektet har vist at krankontroll i havbruk kan forbedres på mange områder: Økt lastkontroll ved hjelp av lastceller, automatiske kompensasjonsverktøy, dynamisk posisjonering av krantuppen eller lasten, posisjons- eller hastighetskontroll av kranlasten osv. Når krankontrollen I havbruk når denne graden av automasjon og regulering kan den forbedres ytterligere ved å inkludere samt kombinere fjernstyring fra en operasjonsbase med autonomi gjennom systemer for å unngå hindringer og både planlegge og følge baner, osv.

Forprosjektet løper fra mai 2020 til utgangen av 2021. En del av dette forprosjektet var å utvikle en matematisk modell for  på M/S Torra, i tilleg til å undersøke hvilke reguleringsalgoritmer for liknende kraner som er anvendbare . Funnene i dette prosjektet legger grunnlag for videre arbeid med kraner i havbruksnæringen. Naturlige neste steg er å kontrollere kranen via PLS/kontrollenhet, installere sensorer som er nødvendige for å overvåke kranoperasjonene, og på sikt implementere fjernstyring av kranen som første steg på veien mot autonomi.

 

Nøkkeltall

Prosjektstart

15.05.2020

Utforsk fagområdene