Til hovedinnhold
Norsk English

Optimalisering av fortøyning for store, flytende vindturbiner

Prosjektet skal gjennomføre en studie av optimalisering av fortøyning av en flytende vindturbin som består av Tri-Floater fra NOV GustoMSC med 15 MW NREL referanseturbin.

Flytende vindturbiner må forankres til havbunnen ved hjelp av fortøyningssystemer. De består vanligvis av de samme komponentene som brukes til å fortøye flytende borefartøy i olje- og gassindustrien. Men siden konsekvensen av feil i fortøyningssystemet for en flytende vindturbin i hovedsak er økonomisk risiko, med ingen eller svært begrenset risiko for personskader/dødsfall og forurensning, er de aksepterte sikkerhetsnivåene for slike fortøyningssystemer vanligvis lavere enn nivåene for olje- og gassindustrien. Interessen for kostnadsreduksjon for disse kraftanleggene fører også til økt fokus på å finne optimaliserte fortøynignssystemer for flytende vindturbiner.

Prosjektet skal gjennomføre en studie av optimalisering av fortøyning av en flytende vindturbin som består av Tri-Floater fra NOV GustoMSC med 15 MW NREL referanseturbin. NOVs egne Tri-Floater-design brukes som grunnlag. NOV GustoMSC er i ferd med å ferdigstille en optimalisert og kostandseffektiv Tri-Floater konseptdesign. Studien skal vurdere effekten på flytedelen, førtyningssystemet og kraftkabelsystemet for tre anlegg med forskjellig vanndybde og typiske metocean-forhold. Studien skal også se nærmere på et oppsett for å minimere skadelige konsekvenser for kraftkablene som følge av feil på fortøyningssystemet. SINTEF Ocean skal fokusere på å forbedre den hydrodynamiske modelleringen av Tri-Floater for å bedre kunne estimere fortøyningsbelastningen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Prosjektpartnere: 

  • NOV APL
  • NOV GustoMSC
  • SINTEF Ocean
  • DNV
  • NOV NPD Rig Solutions

Budsjett: 6.39 MNOK (totalt) 2,00 MNOK (SINTEF)

Utforsk fagområdene