Til hovedinnhold
Norsk English

MACON CCS

Karbonfangst og -lagring (CCS) er en lovende teknologi for å oppfylle klimamålene. I nær fremtid vil CCS-verdikjeden bestå av forskjellige CO2-kilder med store variasjoner i strømningshastigheter, driftsforhold og urenhetsinnhold.

Kontaktperson

Dette fremtidsbildet utfordrer transportvirksomheten og kan hindre en jevn flyt av CO2 til lagringsplassen.

MACON CCS vil tilrettelegge for at CCS blir et utbredt og effektivt klimapolitisk instrument ved å takle hindringer i overvåking og kontroll av kommende CO2-transportnettverk.

Prosjektet er i gang med grunnarbeidet for å tette kunnskapshull som står i veien for utvikling av effektive og robuste prediksjonsmodeller for strømningen, og utreder også sensorteknologi med mulighet for å sanntidsovervåke CCS-strømmer.

De vitenskapelige resultatene fra MACON CCS vil bidra til å muliggjøre storskala bruk av CCS fra industrielle utslippskilder, samt styrke den langsiktige forretningsmodellen for det norske storskala-prosjektet for CO2-transport og lagringsinfrastruktur (Northern Lights).

For å realisere dette, samler MACON CCS viktige industri- og forskningsaktører i et konsortium av partnere med lang erfaring innen kvalitet i innovasjon og forskning.

Prosjektet koordineres av SINTEF Energi, som sammen med NTNU utfører kjernen i forskningsaktivitetene og utdanner doktorgrads- og MSc -studenter.

Industripartnere:

Partnerne bidrar med kunnskap og utstyr for blant annet sensorer, målere og systemer for overvåking og kontroll.


Dette er et Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Utforsk fagområdene