Til hovedinnhold
Norsk English

LIFES50+

INNOVATIV FLYTENDE OFFSHORE-VINDENERGI. Kvalifisering av innovative flytende understrukturer for 10 MW vindturbiner og vanndybder over 50 meter.

Kontaktperson

Det er behov for nye og innovative understrukturkonsepter, inkludert flytende plattformer, for å redusere produksjons-, installasjons- og drifts- og vedlikeholdskostnader for vanndybder over 50 meter.

Mål:

  • Optimalisere og kvalifisere for en teknologimodenhet (TRL) på 5, to innovative understrukturdesigner for 10 MW turbiner.
  • Utvikle en strømlinjeformet og KPI-basert (key performance indicator) metodikk for evaluerings- og kvalifiseringsprosessen for flytende understrukturer.

Fokus:

– Flytende vindturbiner installert i vanndybder fra 50 til 200 meter.

– Offshore-vindparker med store vindturbiner (10 MW) – som er den mest effektive måten for å redusere energikostnaden på kort sikt.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2019

Utforsk fagområdene