Til hovedinnhold
Norsk English

KogniGrid - Digital tvilling for optimal nettdrift

KogniGrid - Digital tvilling for optimal nettdrift er et Pilot-E prosjekt ledet av Kongsberg Digital.

Kontaktperson

Prosjektet skal utvikle informasjonssystemer for nettdrift som vil gi nettselskapene mulighet til å automatisere sine prosesser i større grad enn i dag. Det skal etableres felles informasjonsmodell med et integrert simulatormiljø basert på moderne IKT-infrastruktur, bruk av kunstig intelligens og avanserte fysiske modeller. Løsningen vil gi nettselskapene et mer helhetlig og komplett bilde av driftssituasjon og ulike scenarier og sette dem i stand til å håndtere nye forbruksmønstere og mer lokal kraftutveksling samtidig som større leverandøruavhengighet oppnås.

Resultater:

Se mer informasjon på Enova sine sider.

I prosjektet utvikler SINTEF Digital og SINTEF Energi datamodeller og optimeringsteknologi som grunnlag for drifts- og planleggingstjenester som skal kunne tilbys i løsningen.

For mer informasjon, kontakt Kristoffer Nyborg Gregertsen (SINTEF Digital) eller John Tande (SINTEF Energi).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2021

Utforsk fagområdene