Til hovedinnhold
Norsk English

ImproveFLOW

ImproveFlow prosjektet har som mål å utvikle programvare for å bedre nøyaktighet, sikkerhet og ytelse i analyse av flytende havvind.

Kontaktperson

Prosjektets adresserer følgende utfordringer:

  • Interaksjon i vindparker, inkludert blokkkering mellom møller og sammenkobling av ankersystemer. - Beregning av global respons, styrke og utmatting med kombinert belastning av vind, bølger, havstrøm og ankerliner.
  • Behov for nye sikre grensesnitt og arbeidsflytsverktøy som muliggjør fleksibel utveksling av data og effektiv beregning.
  • Behov for utstrakt verifikasjon av metoder og validering av modeller, beregninger og resultater.

Resultatene fra prosjektet vil bidra til minsket usikkerhet under investerings og planleggingasfasen, og forbedret nøyaktighet, samarbeid og effektivitet i designfasen. Dette vil senke energikostnaden over levetiden (LCOE) for flytende havvind og dermed gjøre det til et mer konkurransedyktig alternativ.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Prosjekttittel: Improved accuracy, security and efficiency for floating offshore wind analysis

Prosjektleder: DNV

Type: Innovation project for the Industrial Sector

Finansiering: 22.9 Million kroner

Prosjektnummer: 321549

 

Utforsk fagområdene