Til hovedinnhold
Norsk English

Gaia Vesterålen

Prosjektet Gaia Vesterålen har som formål å bidra til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn ved å kombinere eksisterende og nytt innhold i museer ved hjelp av banebrytende teknologiske løsninger.

Kontaktperson

Ill.: Museum Nord

Museer skal ikke bare bevare fortiden — de er også en aktør i nåtiden med potensial til å bidra til samfunnsendring. Forskning viser også at miljøbevissthet og grønne produkter er viktig for stadig nye grupper, turister inkludert. Gaia Vesterålen blir et opplevelsesbasert produkt som vil ha hjemmehavn i Vesterålen, samt flere omreisende kopier. I dette vil man ta i bruk en fysisk 3D-modell av Vesterålen hvor informasjon vil bli projisert (projection mapping) i kombinasjon med AR- og VR-opplevelser, samt en historiesamlende enhet. Modellen blir som utstillingsopplevelse en game changer i museumssammenheng, men modellens viktigste funksjon vil være datainnhenting — som igjen vil danne bakteppet for museumsopplevelser globalt. Basen på Sortland vil produsere innhold til flere omreisende containerprodukter som skal sendes verden rundt og fungere som underliggende enheter.

Hovedpartner er Lofotr Næringsdrifts morselskap som leder forskning og utvikling av konseptet. Gaia Vesterålen vil bruke teknologiutvikling med SINTEF Digital, VIKT Consulting og Deadline Media til å skape nye opplevelser ved hjelp av kunnskapsgrafer og nye interaktive plattformer. Dette vil vi gjøre ved å kombinere kjente teknologiske løsninger på nye utradisjonelle måter ved hjelp av strukturelle og ustrukturelle datakilder. Nordlandsforskning vil gjennom medvirkningsprosesser identifisere tematikk av betydning for både lokale og tilreisende brukere av museet, i den hensikt å involvere dem i både identifiseringen av relevante bærekraftsmål man ønsker å imøtekomme, og i produksjon av kunnskapsinnhold.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Finansiering

Forskningsrådet

Samarbeidspartnere

Lofotr Næringsdrift (prosjekteier), Vesterålen IKT and Deadline Media (industry partners), Nordlandsforskning and SINTEF (research partners)

Prosjekttype

IPN

Relevante lenker

Medieinnslag

Utforsk fagområdene

Ill.: Museum Nord