Til hovedinnhold
Norsk English

Fjernstyrt tilstandskontroll og vedlikehold av kraftlinjer

Skjøtene på høyspente luftlinjer er kritiske komponenter som når de feiler kan føre til linebrudd og strømutkobling.

Kontaktperson

I dag har man ingen god metode til å kontrollere tilstanden til slike skjøter. Som følge av manglende kunnskap om deres tekniske tilstand er det i Norge de siste tiårene skiftet ut tusenvis av skjøtehylser som sannsynligvis var fullgode. Videre innebærer utskifting av skjøtehylser og de fleste andre vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver på høyspentlinjer at linjen må tas ut av drift, at personell må arbeide i høyden, og ofte også store utgifter til helikopterleie.

I prosjektet skal man utvikle en fjernstyrt utstyrsplattform som kan forflytte seg på luftlinjer. På denne plattformen skal det monteres utstyr for tilstandskontroll av lineskjøter ved hjelp av en nyutviklet metode som sender strømpulser gjennom skjøten. Plattformen skal også kunne utrustes med røntgenapparat for undersøkelser av line, skjøter og annet utstyr, samt fjernstyrte manipulatorarmer til å skifte ut avstandsholdere, vernespiraler, vibrasjonsdempere og andre komponenter på linjen.

Det skal gjøres systematiske undersøkelser av et par hundre lineskjøter i drift hos norske nettselskaper. Dette vil gi ny og bedre kunnskap om tilstand, restlevetid og aldringsmekanismer for denne type komponenter. Slik informasjon gjør det mulig å redusere vedlikeholdskostnadene og samtidig forbedre påliteligheten.

Prosjektets partnere er:


Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet med støtte fra Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025

Utforsk fagområdene