Til hovedinnhold
Norsk English

Dielektriske løsninger for faste isolerende komponenter i mellomspente koblingsanlegg

Prosjektet sikter mot å forbedre isolasjonsegenskapene i SF6-frie mellomspente koblingsanlegg ved å ta i bruk innovative utforminger av de faste isolasjonsmaterialene i anlegget. Dette vil bli gjort ved hjelp av eksperimenter og numerisk modellering i et samarbeid mellom ABB Electrification, SINTEF Energi og NTNU.

Kontaktperson

ABB nettstasjon smart ringkabelanlegg
ABB nettstasjon smart ringkabelanlegg. Foto: Enova

ABB i Skien produserer innkapslede koblingsanlegg for 12, 24 og 36 kV. Tradisjonelt har disse anleggene vært isolert med SF6-gass, som er en ekstremt kraftig drivhusgass. For å fase ut SF6-gass i distribusjonsnettet må det utvikles konkurransedyktige SF6-frie moduler til ringkabelanlegg (Ring Main Unit – RMU).

SF6-gass erstattes med luft og AirPlus i mellomspente koblingsanlegg
SF6-gass erstattes med luft og AirPlus i mellomspente koblingsanlegg

Det er behov for en FoU-innsats for å optimalisere de faste isolasjonskomponentene i SF6-frie RMUer.

Mål

  • Utvikle innovative løsninger for faste isolerende komponenter i SF6-fri (RMU)-modul med sikringer og lastskillebryter for 12 og 24 kV
  • Bruke fluidsimuleringer og eksperimenter med høyhastighetskamera for å optimalisere faste isolerende komponenter i RMU-modulen

Innkapslete, gassisolerte koblingsanlegg for mellomspenning er sentrale enheter i primære og sekundære distribusjonsnett. Bryterne og lederne i disse kompakte anleggene er spenningssatte på flere titalls kilovolt. Elektrisk isolering av de spenningssatte delene i bryteranlegget oppnås typisk ved bruk av svovelheksafluorid (SF6)- gass. SF6-gassen har enestående elektriske isolasjonsegenskaper, men den er dessverre også en ekstremt sterk drivhusgass. Å erstatte SF6 med miljøvennlige gasser i hele produkt-porteføljen for mellomspenning krever avanserte isolasjonsdesign.

Prosjektleder: ABB Electrification Norway AS v/Elham Attar

Partnere:

Dette er et innovasjonsprosjekt i næringslivet finansiert av Norges Forskningsråd

Les mer om prosjektet på den engelske siden.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Utforsk fagområdene