Til hovedinnhold
Norsk English

DeMoKab – Design, modellering og prøving av HVDC kabelisolasjon for fremtidens elektriske nett

I DeMoKab skal man undersøke hvordan isolasjonsmaterialene som brukes i dagens kabler for høyspenning likestrøm (HVDC) tåler temporære overspenninger som vil kunne forekomme i fremtidige nett.

Kontaktperson

Simuleringer har vist at kablene i de fremtidige nettene for HVDC-overføring av elektrisk energi i Nordsjøen og andre steder vil kunne utsettes for temporære overspenninger som avviker vesentlig både i varighet, amplitude og kurveform fra det man i dag ser.

I og med at slike kabler – som alle andre elkraft­komponenter – i betydelig grad konstrueres for å kunne passere typeprøvene, medfører dette at isolasjons­systemet til dagens HVDC-kabler i prinsippet ikke er designet eller spenningsprøvet for overspenningene man forventer i fremtidige nett.

I DeMoKab skal det gjennom laboratorieforsøk undersøkes hvordan overspenninger av forskjellig varighet virker på isolasjonssystemer som benyttes i HVDC-kabler, både i viklet olje/papir-isolert kabel og ekstrudert polyetylen-isolert kabel.

Prosjektets partnere er:


Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet med støtte fra Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2026

Utforsk fagområdene