Til hovedinnhold
Norsk English

COFACTOR - COincidence FACTOR for buildings

Kick-off Meeting 23.11.2021

COFACTOR prosjektet har offisielt startet!

Alle prosjektdeltagere i COFACTOR deltok på det digitale kick off møtet. Innholdet i de ulike arbeidspakkene ble presentert av de respektive arbeidspakkeledere. Alle var veldig engasjerte i diskusjonsrunden.