Til hovedinnhold

Analyseverktøy for klimagassvurderinger i utarbeiding av ny arealdel

Analyseverktøy for klimagassvurderinger i utarbeiding av ny arealdel

Vi utvikler et enkelt verktøy som skal vise hvordan kommunens overordnete arealdisponering påvirker klimagassutslipp.

Målet med prosjektet er å produsere en kvalitativ samlevurdering av klimaeffekten av kommuneplanens arealdel. Metoden skal kunne vurdere klimaeffekten av arealendringer, transportbehov og byggevirksomheten samordnet og helhetlig.

Oppdragsgiver er plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. SINTEF utvikler verktøyet i samarbeid med CICERO.

Publisert mandag 21. juni 2021
918 01 159

Prosjektvarighet

2021 - 2021