Til hovedinnhold
Norsk English

Wondrest

WONDerful Circular REST – Bærekraftsprosjektet som skal halvere miljøavtrykket til en seng

Kontaktperson

Bilde: Wonderland
Bilde: Wonderland

Om Wondrest-prosjektet

Per dags dato gjenbrukes svært lite materialer fra senger som kastes. Derfor ender de opp som avfall. Europeisk forskning rapporterer at 10% av massen som sendes til søppeldynger er madrasser. Dette gir senger stort potensiale til å bli viktige miljøprodukter. For å løse denne utfordringen skal Wondrest utvikle en bærekraftig seng med en tilhørende sirkulær verdikjede.

Hovedmålene i prosjektet er å

  1. gjennomføre en miljøanalyse som gir tall på CO2-utslipp, 
  2. utvikle en prototype-seng med bærekraftig design, 
  3. sette alt sammen i en sirkulær verdikjede, samt
  4.  utvikle en bærekraftig forretningsmodell.

Forskning skal redusere sengens miljøutslipp med 50%

I stedet for en rett linje fra A til Å, der hele sengen ender opp som avfall, skal det nå jobbes fram en verdikjede som går i sirkel. Det starter med valg av bærekraftige råvarer og slutter med at så mye som mulig av sengen skal kunne gjenvinnes. 


Illustrasjon: Wondrest. Sengen blir en del av en ny, sirkulær verdikjede.

Bygges for å demonteres

Et av prinsippene som kan ligge til grunn for en ny prototype-sengen er design for demontering. Det innebærer at sengen bygges opp i deler som er enkle å skille fra hverandre. Dette kalles modularitet, og det gjør det enkelt å gjenvinne materialene i sengen. For eksempel kan en modulær madrass ha flere lag med materialer som må kildesorteres hver for seg.

Partnere

Bærekraftsprosjektet er et samarbeid mellom Wonderland, SINTEF, NTNU, Måndalen trevare, Plasto, Recticel, Møbelringen og avfallshåndteringsselskapet J.O Moen.


Bilde: Wonderland

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Utforsk fagområdene